WinCAM® kasutab ära erinevate programmeerimisviiside parimaid jooni


WinCAM-programm toetab paljusid erinevaid programmeerimisviise. Käsitsi programmeerimist hindavale pakub WinCAM käepärast redigeerimisprogrammi ning näitlikku simulaatorit. Osade programmeerimiseks ning oma tegevuste ülesehitamiseks sisaldab WinCAM vastastikkuse mõjuga makroprogrammide kasutusvõimalust. Enamus programmeerib siiski meelsamini nii, et joonistab kõigepealt programmi abil graafiliselt detaili geomeetria ning valib sobivad töötlusviisid. Kõike seda saab loomulikult ühendada kasvõi sama CNC-programmi tegemisel vastavalt olukorrale ja maitsele. Graafilise programmeerimise toeks varustatakse programm alati masinakohaselt sobitatud postprotsessoriga, mis kasutab ära tööpingi kõiki omadusi ning genereerib efektiivset CNC-koodi.

WinCAM sisaldab kõiki vajalikke omadusi selleks, et programmide tegemine ja testimine ning töötlusaegade minimeerimine oleks võimalik teostada lõpuni väljaspool tööpinki ja seda ajal, mil viimane teostab veel eelmist tööd. Selliselt vabanevad tööpingid selle töö tegemiseks, milleks nad ka muretsetud on ehk siis rahateenimiseks.

WinCAMi programmiperest leiab oma rakenduse treimiseks, töötluskeskustele ning erinevat tüüpi lõikamiseks.