WinCAM Treimine

WinCAM treimisprogramm sisaldab kõiki tüüpilisi 2-teljelises treimises vajaminevaid töötlusviise, nagu arukad kooriv- ja puhastustöötluse, automaatne tipuraadiuse kompensatsiooni, soone lõikusautomaatika, mitmekülgsed keermestusviisid jne. WinCAM toetab ka vastuspindliga treipinkide programmeerimist. Pöörlevate tööriistade põhitööetappe, nagu puurimisi ja keermestusi, saab programmeerida kiiremini vastastikkuse mõjuga makrode abil. Keerukama otsa- või silindripinnal toimuva freesimise tarbeks saab treimisprogrammi varustada eraldi paralleelprotsessoriga, mille puhul saadakse multifunktsionaalsetele treipinkidele kõik samad freesimisomadused kui töötluskeskustelegi.