KeyCreator ja WinCAM -visualisointi

Asiakkaalta saatua 3D -mallia voidaan hyödyntää WinCAM -ohjelmiston simuloinnissa. Valmiin kappaleen mallista voidaan tarvittaessa poistaa esimerkiksi reiät ja lisätä työvarat. WinCAM -ohjelmistossa tai muualla tehtyä 2D -geometriaa voidaan myös hyödyntää 3D -kappaleen mallinnuksessa. Valmiin geometrian avulla voidaan mallintaa kätevästi pyörähdyskappale tai pursottaa profiilista kolmiulotteinen kappale. KeyCreator -ohjelmiston avulla voidaan toki mallintaa aihio visualisointia varten alusta loppuun. Kuten alla olevassa kuvassa on tehty.


Aihio KeyCreator -ohjelmassa


Aihio sekä pyöröpöytä mallinnettuna KeyCreator -ohjelmassa.
 


WinCAM Visualisoi aihion työstöä


KeyCreator -ohjelmassa  luotua aihiota työstetään WinCAM -visualisoinnissa.