Pålitliga finska CAM lösningar sedan 1983

Camtek Oy grundades 1983 för att fylla det påtagliga gapet som uppenbarades inom finsk maskinindustrin som tog de första stegen med CNC maskiner. Programmering av dessa maskiner utfördes huvudsakligen manuellt och NC programmen stansades på hålremsor som var det viktigaste datamediet. Vissa större företag hade APT eller motsvarande stora och klumpiga NC programmeringssystem arbetande i stordatorer. På marknaden fanns endast Fanuc PG och Olivetti GTL system, vilka var möjliga att anskaffa för medelstora företag men allt för kostsamma för mindre verkstäder.

Vårt företags första produkt NC-PLOT lanserades på våren 1984. Till en början fungerade den endast med HP´s arbetsstationer men ganska snart, när datorernas grafiska egenskaper förbättrades, riktade vi in oss på DOS-miljön. NC-PLOT blev ganska snabbt allmän och fick nästan ett legendariskt rykte i finska maskinverkstäder. Det finns fortfarande en del slutanvändare som bedyrar dess storhet.

WinCAM® är efterträdaren till NC-PLOT i Windows miljön. Den lanserades 1994 och har användare i över 600 företag huvudsakligen i Finland. Det totala antalet slutanvändare kan räknas i tusentals.

WinCAM programvara har alltid utvecklats efter användarnas krav och önskemål. Även i framtiden är det en hederssak för oss att varje slutanvändare även är en utvecklare och våra programmerare alltid finns tillgängliga för dem.