Fackmässa för metall- och verkstadsindustri 17.-19. April 2012

FinnTec är den traditionella samlingspunkten för metall- och verkstadsindustrin. För 16:e gången redan så presenteras bearbetningsmaskineri, mjukvara och andra nyheter inom området i en internationell miljö. Samtidigt arrangeras utställningen ToolTec, vilken fokuserar på industriella verktyg, på Helsinki Fair Centre. Camtek Oy kommer återigen att deltaga med en egen monter (6c97) och du är välkommen dit för en introduktion av  WinCAM, Finlands populäraste CAM-mjukvara. I anslutning till detta diskuterar våra presentatörer gärna alla tankar rörande NC-programmering. För förregistrering till utställningen, vänligen besök www.finntec.fi