WinCAM postprocessorer och simulatorer


WinCAM är känt för sina kvalificerade postprocessorer och simulatorer. WinCAM postprocessorer skräddarsys alltid så att NC koden de producerar är tillräckligt bra för maskinen och även för maskinanvändaren. Om du önskar kan de flesta automatiska cykler av moderna CNC styrningar användas.

WinCAM är den enda CAM programvaran som har en dubbelriktad intelligens. WinCAM kan producera NC kod men förstår även den. WinCAM implementering innehåller alltid simulatorer för givna CNC styrningar och kan producera simuleringsbanor även från manuellt skrivna NC program.

Den senaste egenskapen för WinCAM simulering kallas ”backplot från NC kod till geometri”. Det ger dig möjlighet att få ut all geometrisk information från dina gamla NC program och exportera denna till en DXF fil för CAD eller en annan CAM om nödvändigt. I WinCAM för fleropar är det dessutom möjligt att automatiskt skapa en modell baserad på egenskaper som innehåller information om olika hål, gängningar, försänkningar osv
.
Postprocessorer och simulatorer tillämpas för de flesta vanliga CNC styrningar. Listan växer naturligtvis oavbrutet. Antagligen finns redan styrningarna i din verkstad upptagna på den bifogade listan.