WinCAM för fleropar


WinCAM programvara för fleroperationsmaskiner och borrmaskiner har utvecklats tillsammans med ledande finska maskinverkstäder för att tillmötesgå behoven som typiskt uppkommer vid programmering av fleropar. WinCAM är i synnerhet lämplig för programmering av kapsellika delar eller palettbearbetning så väl vid gamla moderniserade arborrmaskiner som vid moderna flexibla fleropar. Till exempel vändning av indexbord eller vinkelhuvud och många typer av hålbearbetning är nära automatiska. Även i framtiden kommer WinCAM för fleroperationsmaskiner utvecklasas huvudsakligen efter feedback från kunder. Vår senaste kraftigaste insats har varit utveckling av textfräsningsegenskaperna för märkning av föremål.