WinCAM visualisering


Visualisering är en solid baserad extra utrustning för simuleringsegenskaper för WinCAM. Visualisering gör det möjligt för dig att se den skapande processen av ditt arbetsstycke i varje bearbetningsfas från ämne till färdig produkt som en verklig 3D solid modell. WinCAM visualisering gör en solid modell även från dina gamla manuellt skrivna NC-program. Modellen kan obehindrat zoomas, roteras och skäras för att tillförsäkra att slutresultatet blir det du önskar. Genom att använda olika beläggningsfärger vid separata behandlingar kan du utföra flera provkontroller. Slutprodukten kan även döljas inuti ämnet så du kan se om det fortfarande finns material att skära. Visualisering finns tillgänglig för samtliga WinCAM applikationer. 

Se ett visualiseringsexempel