Heidenhain-työkiertojen tuki paranee

WinCAMin tukemien työkiertojen valikoima Heidenhain iTNC 530 -ohjausten osalta laajenee huomattavasti kevään 2007 aikana. Mukaan otetaan kaikki reikien työstöön liittyvät työkierrot 200 – 240 sekä kuviokierrot 220 ja 221. Jyrsintäkierroista tuetaan kaikkien tasku-, ura- ja kierteenjyrsintäkiertojen lisäksi myös uusia tasojyrsintäkiertoja. Lähiaikoina WinCAMin simulaattoriin on saatavilla myös parametristen ohjelmien tulkkaus Heidenhainin FN0-FN13 -funktioille sekä Q-parametrien laskutoimituksia sisältäville lausekkeille. Soveltuvin osin laajennettua työkiertovalikoimaa voidaan ulottaa myös vanhempiin ohjauksiin.

Camtek Oy

Camtek Oy on erikoistunut selkeisiin ja helppokäyttöisiin NC-ohjelmistoihin, joita se on kehittänyt vuodesta 1983 lähtien. Yritys tunnetaan parhaiten laajasti käytössä olevasta WinCAM-ohjelmistosta, jonka se esitteli vuonna 1994.

Autamme mielellämme kaikissa CAM-ohjelmistoja koskevissa kysymyksissä.

Ota yhteyttä