Cimco Konesimulointi

Cimco Konesimulointi

Cimco Konesimulointi on Cimco Edit -ohjelmiston uusin lisävaruste. Sen avulla voit tarkastaa työstökeskusten 3-5 akseliset NC-ohjelmat todellisella konemallilla. Simulointi näyttää työkalun ja pitimen sekä niiden törmäykset kiinnittimeen, pöytään ja työkappaleeseen ja antaa virheraportin. Cimco konesimulointi eroaa CAM-ohjelmien simuloinnista siinä, että se simuloi lopullista postprosessoitua ja vaikkapa käsin muokattua NC-koodia

WinCAM Leikkaus

WinCAM Leikkaus on kätevä työkalu esimerkiksi leikattavien kappaleiden piirtämiseen ja levylle sijoitteluun

Mastercam Mill

Maailman käytetyin täysin assosiatiivinen CAD/CAM -ohjelmisto 2½-5-akselisen jyrsinnän ohjelmointiin